ورزش درمان زانو درد و کمردرد با 1 مداد!

ورزش زانو درد و حرکات ورزشی ساده برای کمردرد و درمان دردهای زانو و کمر با حرکات اصلاحی در خانه و راه ساده رفع کمردرد.
ورزش درمان زانو درد و کمردرد با 1 مداد!

ورزش هایی درمانی برای تسکین کمردرد و زانو درد

دردهای جدی در کمر و زانو که به مرور زمان بر اثر افزایش سن و کاهش مقاومت استخوان ها ایجاد می شود مشکلی شایع در بین زنان و مردان است ، ورزش زانو درد و کمردرد یکی از راههای تسکین این دردهاست افراد گاهی اوقات نیاز به دراز کشیدن و انجام حرکات کششی و ماساژ دارند اگرچه برای تسکین کمردرد ورزش ها باید روزمره باشند و بیشتر ورزش های مربوط به کمر درد روی پا ها متمرکز است. وضعیت پاها در کمر درد بسیار حائز اهمیت هستند چون بیشتر ساعات روز را با کفش هستید اگر مراقب پاهای تان باشید مطمئن باشید که سایر اندامهای تان در شرایط خوبی قرار می گیرند

همانطور که می دانید هنگام راه رفتن فشار زیادی به پاها وارد میشود و اگر موجب درد در یک پا شودممکن است باعث عدم تعادل هنگام راه رفتن همراه باشد. بهتر است به طور منظم ورزش کنید تا با گردش خون خوب ماهیچه های قوی داشته باشید حرکات ورزشی ساده ای که در این بخش از خواهیم گفت.

ورزش زانو درد

حرکات ورزشی برای رفع زانو و کمردرد

حرکات ورزشی ساده برای کاهش و رفع زانودرد و کمردرد

فشار پنجه:

قبل از اجرای هرگونه ورزشی باید انگشتان را گرم کرد تا خون به جریان بیفتد کاری که باید بکنید این است که بایستید و زانویتان را خم کنید و با انگشتان پا زمین را چنگ بزنید 3 ثانیه این کار را انجام دهید و بلند شوید .این کار را سه بار در روز انجام دهید تا انگشتان قوی داشته باشید.

حرکت دورانی قوزک:

این ورزش خاص به درمان درد زانو قوزک باسن که به حالت های بد نشستن مربوط است کمک می کند به همین منظور روی کمر بخوابید پاهایتان را خم کنید یک پا را دراز کنید و به مدت 10 ثانیه در همان حالت نگه دارید بعد روی پای دیگر این کار را تکرار کنید

ایجاد فشار با طناب

ماهیچه ها برای ایجاد تعادل حیاتی هستند و این تمارین برای تقویت بدنی بدون درد عالی است.  روی زمین بنشینید پاهایتان را دراز کنید و طناب رابه صندلی یا تخت ببندید و سر دیگر طناب را به پا وبه عقب سر بخورید تا شدت را احساس کنید، پایتان را به عقب خم کنید و 5 ثانیه نگه دارید و رها کنید. این کار را 10 بار تکرار کنید.

حرکت برداشتن مداد با انگشت

مدادیاخودکار را با انگشت پا بردارید و ده ثانیه نگه دارید این ورزش برای تقویت انگشت پا مفید و می توانید آن را همه جا انجام دهید این کار را برای هر پاپنج باردو یا سه بار در هفته انجام دهید.

ورزش درمان زانو درد و کمردرد با 1 مداد!

منبع : namnak.com