17 شهریور 1398

سرقت مسلحانه از بانک صادرات ساوه

سرقت مسلحانه و سرقت مسلحانه از بانک و سرقت مسلحانه از بانک صادرات را بخوانید.
سرقت مسلحانه از بانک صادرات ساوه

سرقت مسلحانه از بانک صادرات شعبه طالقانی شهر ساوه

فارس:صبح امروز بانک صادرات شعبه طالقانی شهر ساوه مورد سرقت قرار گرفت. 

در ساعت 10:24 امروز 3 نفر با صورت هایی پوشیده، یکی از شعب بانکی در شهرستان ساوه را مورد دستبرد قرار دادند.

بنابر اظهارات شاهدان یکی از این افراد مسلح به سلاح گرم و 2 نفر از آنان دارای سلاح سرد بوده است. 

تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری سارقان آغاز شده است و هرگونه اطلاعات تکمیلی اطلاع رسانی خواهد شد. 

این دومین باری است که در طول 1.5 ماه اخیر سرقت بانک در شهر ساوه صورت می گیرد . 

هفتم مرداد ماه مبلغ 20 میلیون تومان از شعبه آزادی بانک صادرات به سرقت رفت.

*عکس تزئینی است.

انتهای پیام/م

سرقت مسلحانه امروز صبح از بانک صادرات ساوه

منبع : namnak.com