آزمون سراسری 98

تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور 98
انتخاب رشته و آخرین مهلت انتخاب رشته کنکور سراسری 98 و تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور 98.