بلند شدن قد در بزرگسالان

برای بلند شدن قد بعد 18 سال دست به کار شوید
عوامل رشد قد و افزایش قد بعد از 18 سالگی با ورزش و تغذیه سالم و بلند شدن قد در بزرگسالان و رشد قد در سنین بالا را ببینید.