دانشگاه

آخرین مهلت ثبت نام کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد
ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی و آزمون کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد و مهلت ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی را بخوانید.
کارنامه نتایج نهایی کنکور دکتری نیمه متمرکز سال 98
کارنامه کنکور دکتری ۹۸ و انتشار کارنامه دکتری و انتشار کارنامه کنکور دکتری 98 را بخوانید.
آخرین مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد و ثبت نام در دانشگاه آزاد و مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد را بخوانید.
زمان انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
کارنامه کارشناسی ارشد 98 و کارنامه کارشناسی ارشد ۹۸ و
آغاز ثبت نام کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی
کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی علمی کاربری و ثبت نام کارشناسی را بخوانید.
نتایج اولیه آزمون دکتری 97 کی اعلام می شود؟
نتایج دکتری 98 و زمان اعلام نتایج دکتری 98 را بخوانید.
جزئیات افزایش شهریه دانشگاه آزاد
شهریه دانشگاه آزاد و افزایش شهریه دانشگاه آزاد و شهریه دانشگاه آزاد سال 98 را بخوانید.
زمان اعلام نتایج اولیه کنکور 98
نتایج اولیه کنکور 98 و زمان نتایج کنکور سراسری 98 و نتیجه کنکور را بخوانید.
زمان آغاز انتخاب رشته مجازین کنکور سراسری 98
کنکور سراسری 98 و زمان و جزئیات انتخاب رشته دانشگاه 98 و سایت انتخاب رشته کنور امسال.
نفرات برتر کنکور سراسری سال 98 + عکس
نفرات برتر کنکور ۹۸ و نفرات برتر کنکور ۹۸ تجربی و نفرات برتر کنکور ۹۸ انسانی و نفرات برتر کنکور ۹۸ هنر را بخوانید.
مهم ترین و کلیدی ترین نکات در انتخاب رشته کنکور 98
انتخاب رشته آزمون سراسری و انتخاب رشته دانشگاه و کنکور سراسری 98 و آغاز انتخاب رشته پیام نور و انتخاب رشته کنکور 98 را ببینید.
آخرین مهلت ثبت نام بدون آزمون ارشد دانشگاه آزاد
بدون آزمون ارشد آزاد و ثبت نام بدون آزمون ارشد آزاد را بخوانید.
تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور 98
انتخاب رشته و آخرین مهلت انتخاب رشته کنکور سراسری 98 و تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور 98.