عروسی قاسم در کربلا

داستان ازدواج حضرت قاسم علیه السلام در کربلا
حضرت قاسم و دامادی حضرت قاسم علیه السلام و داستان ازدواج حضرت قاسم علیه السلام و دامادی حضرت قاسم علیه السلام در کربلا را بخوانید.