غذای رژِیمی

“چنگمال کرمان” (سحری یا افطار گیاه خواران ) را چگونه بپزیم؟
چنگمال کرمان مناسب عصرانه یا صبحانه و سحری یا افطاری گیاهخواران است.آموزش تهیه ی این غذای رژیمی را در آشپزخانه ی ببینید.