لباس مناسب فرم بدن

اولین قانون لازم برای شیک پوشی یک خانم
شیک پوشی خانمها و لباس مناسب فرم بدن و چه مدل لباس به من میاد و روش شیک پوشیدن و انواع فرم اندام و مدل لباس مناسب هیکل را ببینید.