مسابقات جهانی کشتی قزاقستان 2019

ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی اعلام شد
ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی و تیم ملی کشتی فرنگی و بازیکنان تیم ملی کشتی فرنگی ایران را بخوانید.