16 شهریور 1398

فال روز شنبه 16 شهریور 1398

فال روزانه و فال امروز و فال ماه تولد و فال واقعی و فال جذاب را بخوانید.
فال روز شنبه 16 شهریور 1398
فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 16 شهریور 1398

- فال روزانه در روز 16 شهریور 1398 برای متولدین فروردین ماه

حسادت بیش از حد می تواند نشانه خطر  برایتان باشد. 

وقتی پریشانی عاطفی را از زندگیتان حذف کنید، می توانید بهتر عمل کنید. 

فردی که با محبت و مهربانی رفتار می کند برای سلامت عاطفی شما خطرناک است. 

بابت رفتار های بدتان عذر خواهی کنید و قول دهید در آینده بهتر عمل کنید.

 نیرو و پویایی ارائه خواهد شد؛ استحکامات طبیعی شما به خوبی عمل خواهد کرد و به شما اجازه خواهد داد تا به طور موثری در برابر عفونت مقاومت کنید ولی برعکس از مشکلات کبدی برحذر باشید.

 از چشم پوشی از همه آرزوهای کودکان خود خودداری کنید؛ اگر به آنها اطمینانی نداشته باشید آن ها اولین کسانی خواهند بود که از آن رنج می برند. 

عقل می گوید هوشیار باشید و مراقب وسوسه ها باشید!

 از ایدئولوژی های گوناگون و فرقه های مذهبی آگاه باشید که سعی خواهند کرد از شما پول بگیرند.

 سعی کنید با همسایگانتان صلح برقرار کنید.

 

منبع : namnak.com