آذرخش بندر عباس

کمیته انضباطی، باشگاه پرسپولیس را جریمه کرد
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را برای تیم های پرسپولیس و آذرخش بندرعباس را صادر کرد.