آرات حسینی

با اعجوبه 6 ساله ایرانی در فوتبال آشنا شوید
با اعجوبه 6 ساله ایرانی در فوتبال آشنا شوید | گزارش بلیچر ریپورت از آرات حسینی، کودک 6 ساله ایرانی
آرات حسینی هوادار ویژه باشگاه لیورپول
آرات حسینی هوادار ویژه باشگاه لیورپول | آرات حسینی پسر ورزشکار ایرانی است . او نابغه ای با آینده درخشان است . پدر آرات برای پسرش آرزوهای بزرگی دارد . آرات ...
شیرین کاری آرات حسینی در لندن
شیرین کاری آرات حسینی در لندن | شیرین کاری آرات در لندن ویدئو از جاوید جعفری
تلاش قابل تحسین آرات حسینی برای شکستن رکورد روپایی
تلاش قابل تحسین آرات حسینی برای شکستن رکورد روپایی | این کودک اعجوبه و نابغه، که با مربیگری پدر از سن یک سالگی فعالیت خود را بدون هیچ گونه حامی، در ژیمناستیک ...