آستانه

خلاصه بازی آستانه 2 - منچستر یونایتد 1
خلاصه بازی آستانه 2 - منچستر یونایتد 1 | خلاصه بازی آستانه 2 - منچستر یونایتد 1 لیگ اروپا (98-09-07)
خلاصه بازی آستانه قزاقستان 0 _ آلکمار 5
خلاصه بازی آستانه قزاقستان 0 _ آلکمار 5 | خلاصه بازی آستانه قزاقستان 0 _ آلکمار 5 لیگ اروپا 20-2019
خلاصه بازی منچستریونایتد 1 - آستانه 0
خلاصه بازی منچستریونایتد 1 - آستانه 0 | خلاصه بازی منچستریونایتد و آستانه در رقابت های لیگ اروپا که با تک گل گرین وود در دقیقه 73 به پایان رسید
گل اول منچستریونایتد به آستانه (گرین وود)
گل اول منچستریونایتد به آستانه (گرین وود) | گرین وود در دقیقه 73 به آستانه در رقابت های لیگ اروپا