آفریقای جنوبی

دونده طلایی المپیک آفریقای جنوبی فوتبالیست شد
کستر سمنیا، دونده زن اهل آفریقای جنوبی و دارنده مدال طلای المپیک به یک باشگاه فوتبال این کشور پیوست و از سال 2020 در این تیم به بازی کردن فوتبال خواهد پرداخت.