آمادگی جسمانی

10 بازیکن برتر سال 2020 از نظر قدرت بدنی
10 بازیکن برتر سال 2020 از نظر قدرت بدنی | 10 بازیکن برتر سال 2020 از نظر قدرت بدنی و جسمانی و اندامی تنومند
بررسی عملکرد پرسپولیس از بعد آمادگی جسمانی
بررسی عملکرد پرسپولیس از بعد آمادگی جسمانی | گوشه ای از مصاحبه آنتن با پوریا جراحی مربی بدنساز سابق تیم هایی نظیر گل گهر سیرجان، نفت تهران و .. ...
آمادگی بدنی بالای احمدرضا عابدزاده در 53 سالگی
آمادگی بدنی بالای احمدرضا عابدزاده در 53 سالگی | پیام عابدزاده برای کریمی و مجیدی در 53 سالگی؛ بدن کی رو فرم تره؟