آندره آ بلوتی

ستاره پی اس جی اینتر را سر کار گذاشت
ادینسون کاوانی ستاره پی اس جی که قراردادش با این باشگاه رو به اتمام است، با رد پیشنهاد اینتر بار دیگر با اتلتیکو مادرید وارد مذاکره شده است.
مقایسه عملکرد بلوتی و ژکو در سری آ
مقایسه عملکرد بلوتی و ژکو در سری آ | مقایسه عملکرد بلوتی و ژکو در سری آ
شوت دیدنی بلوتی؛ گل اول تورینو به رم
شوت دیدنی بلوتی؛ گل اول تورینو به رم | گل اول تورینو به رم توسط بلوتی در دقیقه ۴۵+۲