آندری لونین

میلان به دنبال جذب دروازه‌بانان رئال مادرید
باشگاه میلان ایتالیا این روز ها به دنبال یافتن رقیبی برای دوناروما می باشد.
قهرمان جهانی که دروازه بان سوم رئال است!
شرایط در رئال مادرید برای آندری لونین، سنگربان جوان رئال مادرید مناسب نیست.