آگوستو سزار دو سانتوس موریرا

سانتوس برد؛ کی‌روش باخت (عکس)
در هوای سرد و برفی تبریز جنگ دیدنی میان بازیکنان برزیلی شاغل در ایران رقم خورد که این جنگ در نهایت برنده و بازنده غیرمنتظره ای داشت.