ابراهیم آشتیانی

روایتی متفاوت از مرگ دو فوتبالیست مطرح ایرانی
جعفر کاشانی و ابراهیم آشتیانی دو بازیکن بزرگ تاریخ فوتبال ایران و تیم ملی بوده اند که حالا فرزندانشان فوت این دو را حاصل اشتباهات پزشکی می دانند.