ابومسلم مشهد

روزی که دستیاران کی‌روش هم چاره کار نبودند!
بازخوانی روزی که تیم قدیمی مشهد با قانون عجیب فدراسیون سقوط کرد.
درچنین روزی ابومسلم 4 - سپاهان 3
درچنین روزی ابومسلم 4 - سپاهان 3 | درچنین روزی ابومسلم 4 - سپاهان 3
تلاش هایی برای احیای ابومسلم با کمک ستاره ها
این احتمال وجود دارد که در فیفادی بعدی بازی خداحافظی بازیکنان سابق باشگاه ابومسلم خراسان و برگزار شود.