ابیا بووی باکر

سود 6 میلیاردی ذوب‌آهن از فسخ قرارداد دو بازیکن
باشگاه ذوب‌آهن قرارداد دو بازیکن آفریقایی خود را فسخ کرد.
تکلیف خارجی‌های ذوب‌آهن مشخص شد
با تصمیم علیرضا منصوریان فرصت دوباره ای به دو بازیکن آفریقایی ذوب‌آهن داده شد تا فرصت برای ثابت کردن خود به دست آورده باشند.
جدایی دو بازیکن دیگر از ذوب آهن قطعی شد
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن از قرارداد بازیکنان خارجی این تیم و جدایی ستاره های فصل قبل انتقاد کرد.
زهر چشم ذوبی‌ها از مدافع خاطی و نیجریه‌ای
مدیران باشگاه ذوب‌آهن قصد دارند با تشکیل کمیته انضباطی، برای مدافع آفریقایی خود جریمه در نظر بگیرند.