ابیا بووی باکر

زهر چشم ذوبی‌ها از مدافع خاطی و نیجریه‌ای
مدیران باشگاه ذوب‌آهن قصد دارند با تشکیل کمیته انضباطی، برای مدافع آفریقایی خود جریمه در نظر بگیرند.