اتابک زارعی

گفتگوی اختصاصی با گلزن جوان ماشین سازی به استقلال
گفتگوی اختصاصی با گلزن جوان ماشین سازی به استقلال | گفتگوی اختصاصی با اتابک زارع گلزن جوان تیم ماشین سازی به استقلال
فریم به فریم با گل دراماتیک ماشین سازان
ماشین سازی با گل ثانیه های پایانی هافبک جوان خود، استقلال را شکست داد.