آتالانتا

اولین گل فرانک ریبری برای فیورنتینا
اولین گل فرانک ریبری برای فیورنتینا | اولین گل فرانک ریبری برای فیورنتینا روی پاس فدریکو کیه زا
آتالانتا و فسخ با مدافع سابق لیورپول پس از 20 روز
مارتین اشکرتل مدافع سابق لیورپول 20 روز پس از انتقال به آتالانتا قراردادش را فسخ کرد.