اتفاق جالب

اولین تصویر از مسابقات والیبال در آب در اسلوونی
اولین تصویر از مسابقات والیبال در آب در اسلوونی | اولین تصویر از مسابقات والیبال در آب در اسلوونی روی صفحه رسمی FIVB
هجوم عجیب زنبورها به پرچم کرنر
هجوم عجیب زنبورها به پرچم کرنر | هجوم عجیب زنبورها به میله پرچم