احسان روزبهانی

شروع مقتدرانه روزبهانی در رینگ جهانی
بوکسور باتجربه ایران نخستین گام را در رقابت‌های قهرمانی جهان محکم برداشت.
روزبهانی: حریفانم را نمی‌شناسم
احسان روزبهانی پس از وقفه ای چند ساله دوباره برای حضور در رقابتهای بوکس قهرمانی جهان در وزن اصلی خود مسابقه می دهد.