احسان علیخانی

دلجویی احسان علیخانی از هواداران استقلال
مجری برنامه عصر جدید با انتشار پیام ویدئویی از هواداران استقلال عذرخواهی کرد.
احسان علیخانی:باختمان به بحرین ناامید کننده بود
احسان علیخانی:باختمان به بحرین ناامید کننده بود | صحبت های احسان علیخانی پیرامون بازی تیم ملی ایران و ساخت سری جدید عصر جدید