احسان قائم مقامی

احسان قائم مقامی قهرمان شطرنج کشور شد
رکوردار قهرمانی کشور برای بار سیزدهم در 37سالگی قهرمان کشور شد.
قهرمان شطرنج کشور مشخص نشد
با توجه به هم امتیاز شدن احسان قائم مقامی و آرین غلامی کار به دیدارهای تکمیلی کشیده شد.
مقصودلو و قائم مقامی به تساوی رضایت دادند
در دور سوم مسابقات شطرنج بین‌المللی جام پایتخت، مقصودلو و قائم مقامی مقابل حریفان‌شان به تساوی رضایت دادند.
قائم مقامی رکوردار بهترین پیروزی تاریخ شطرنج ایران
قائم مقامی با برد حریف چینی توانست رکورد بهترین پیروزی تاریخ شطرنج ایران را به نام خود ثبت کند.