احسان قائم مقامی

مقصودلو و قائم مقامی به تساوی رضایت دادند
در دور سوم مسابقات شطرنج بین‌المللی جام پایتخت، مقصودلو و قائم مقامی مقابل حریفان‌شان به تساوی رضایت دادند.
قائم مقامی رکوردار بهترین پیروزی تاریخ شطرنج ایران
قائم مقامی با برد حریف چینی توانست رکورد بهترین پیروزی تاریخ شطرنج ایران را به نام خود ثبت کند.