احسان لشگری

احسان لشگری به تیلور: آماده مبارزه ام!
احسان لشگری به صحبت های اخیر دیوید تیلور واکنش نشان داده و دعوت مبارزه او را پذیرفته است!
احسان لشکری؛ یزدانی فراتر از تیلور است
دارنده مدال برنز المپیک لندن کشتی گرفتن تیلور را در حد و اندازه های حسن  یزدانی نمی بیند
واکنش احسان لشکری به کوچینگ جنجالی در استونی
مربی تیم کشتی آزاد جوانان درباره استفاده از الفاظ جنجالی هنگام هدایت کشتی گیر جوان گفت: در یک کشتی خاص احتیاج است این اتفاق بیفتد.