احمد سعادتمند

سعادتمند نامزدی ریاست والیبال شد
رییس سابق هیات مدیره باشگاه استقلال کاندیدای ریاست فدراسیون والیبال شد.