احمد گوهری

گوهری: نمی‌گویم بهترین گلر ایران کیست
دروازه بان تیم سایپای تهران می گوید سعی دارد در هر بازی بهترین عملکرد را از خودش ارائه بدهد.