اخبار ورزشی

توضیحات سخنگوی فدراسیون فوتبال درمورد نامه FIFA و AFC
توضیحات سخنگوی فدراسیون فوتبال درمورد نامه FIFA و AFC | توضیحات امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال درمورد نامه FIFA و AFC به فدراسیون و درخواست فرصت ...
ارجاع پرونده جنجالی ویلموتس به معاونت حقوقی رییس جمهور
ارجاع پرونده جنجالی ویلموتس به معاونت حقوقی رییس جمهور | تلاش همه جانبه سازمان حقوقی دولت برای کمک به فدراسیون فوتبال کشور
اظهارات سخنگوی دولت درخصوص بحث مبارزه با فساد در ورزش
اظهارات سخنگوی دولت درخصوص بحث مبارزه با فساد در ورزش | اظهارات ربیعی، سخنگوی دولت درخصوص بحث مبارزه با فساد در ورزش و فوتبال