اختصاصی

گفتگو با‌رشید در حین بازی سپاهان و تراکتور
گفتگو با‌رشید در حین بازی سپاهان و تراکتور | اختصاصی "ورزش سه" خواب دیدم قلعه نویی مرا در ترکیب گذاشته است؛ صحبت های قدرت الله یزدانی معروف به ...
گزارش اختصاصی از تمرین عصر تیم ملی (11-06-98)
گزارش اختصاصی از تمرین عصر تیم ملی (11-06-98) | گزارش اختصاصی از تمرین امروز عصر تیم ملی زیر نظر ویلموتس (11-06-98)