اخراج عجیب

صحنه اخراج عجیب اسدی مقابل نفت مسجد سلیمان
صحنه اخراج عجیب اسدی مقابل نفت مسجد سلیمان | دقیقه 75: اخراج رضا اسدی به دلیل دریافت کارت زرد دوم اسدی به دلیل ضربه با دست به توپ هر دو کارت زرد خود را ...
اخراج عجیب نبیل فکیر در مقابل بارسلونا
اخراج عجیب نبیل فکیر در مقابل بارسلونا | نبیل فکیر به خاطر خطایی که انجام داد کارت زرد گرفت و پس از اعتراض به داور کارت زرد دوم را دریافت کرد .چیزی که ...
اخراج مستقیم ادرسون در برابر ولورهمپتون
اخراج مستقیم ادرسون در برابر ولورهمپتون | اخراج مستقیم ادرسون در برابر ولورهمپتون
اخراج‌ جالب و همزمان دو بازیکن‌کلوب‌بروژ بعد از گل‌تساوی‌
اخراج‌ جالب و همزمان دو بازیکن‌کلوب‌بروژ بعد از گل‌تساوی‌ | دو بازیکن کلوب بروژ به طرزی جالب بعد از گل تساوی بخش دقایق پایانی برابر گالاتاسرای از زمین ...