اردشیر پورنعمت (سرمربی)

پورنعمت: ملوان یک ریشه در فوتبال کشورمان است
پیشکسوت و مدیرعامل سابق ملوان در مورد وضعیت این تیم گفت: نگاه کردن به شرایط امروز ملوان قلب تمام هواداران فوتبال را به درد می آورد.