ارطغرول ساغلام

آرزوی سرمربی ترکیه‌ای برای بازگشت به تراکتور
ارطغرل ساغلام در یک لایو اینستاگرامی‌ ابراز امیدواری کرد که روزی به تراکتور بازگردد و این تیم را قهرمان ایران کند.
سرمربی سابق تراکتور در لیگ دوی ترکیه
سرمربی سابق تراکتور هدایت تیم سامسون اسپور در لیگ دو ترکیه را برعهده گرفت.