آرمان شهدادنژاد

اتفاق بی سابقه درپشت پرده  فوتبال ایران
علی لطیفی سرمربی تیم ملوان رکورد زمان در یک نشست مطبوعاتی در فوتبال ایران را شکست.