ارمنستان

گل چهارم ایتالیا به ارمنستان (ایموبیله)
گل چهارم ایتالیا به ارمنستان (ایموبیله) | گل چهارم ایتالیا به ارمنستان توسط ایموبیله در دقیقه 32
گل دوم ایتالیا به ارمنستان (زانیولو)
گل دوم ایتالیا به ارمنستان (زانیولو) | گل دوم ایتالیا به ارمنستان توسط زانیولو در دقیقه 9
گل اول ایتالیا به ارمنستان (ایموبیله)
گل اول ایتالیا به ارمنستان (ایموبیله) | گل اول ایتالیا به ارمنستان توسط ایموبیله در دقیقه 8
خلاصه بازی ارمنستان 4 - بوسنی 2 (درخشش‌ میخیتاریان)
خلاصه بازی ارمنستان 4 - بوسنی 2 (درخشش‌ میخیتاریان) | دو تیم ارمنستان و بوسنی در شهر ایروان به مصاف هم رفتند و در پایان این بازی با نتیجه 4 بر 2 به سود ...
گل دیدنی میخیتاریان به بوسنی
گل دیدنی میخیتاریان به بوسنی | گل دیدنی میخیتاریان به بوسنی در چارچوب مسابقات مقدماتی یورو 2020