اریک کانتونا

باورنکردنی؛ صحبت های عجیب کانتونا بعد از دریافت جایزه!
اریک کانتونا امشب در مراسم اهدای جوایز بهترین های اروپا صحبت های عجیبی به زبان آورد.