استانیسلاو واورینکا

برتری بخت اول قهرمانی زنان در روز حذف ماری
سیمونا هالپ بخت اول قهرمانی رولان گاروس امروز در بازی نخست حریفش را مغلوب کرد.
شکست نواک جوکوویچ در برابر استن واورینکا
شکست نواک جوکوویچ در برابر استن واورینکا | استن واورینکا برای بار دوم در US Open مقابل نواک جوکوویچ به پیروزی رسید.