استراسبورگ

خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4 - استراسبورگ 0
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4 - استراسبورگ 0 | پاریسی ها همچنان در تعقیب صدرنشین این بازی در تاریخ 3 دی ماه 1399 و 23 دسامبر 2020 برگزار شد