استفانو سنسی

بدشانس بزرگ کونته؛ ستاره اینتر دوباره مصدوم شد
استفانو سنسی، هافبک ایتالیایی اینتر دوباره دچار مصدومیت شده است.
آنتونیو کونته از تنبلی متنفر است!
استفانو سنسی، هافبک ایتالیایی اینتر در مورد شخصیت آنتونیو کونته، سرمربی جدید نراتزوری صحبت کرد.