استقبال

ورود تیم‌ملی‌والیبال‌به‌تهران‌بعد از کسب‌سهمیه المپیک
ورود تیم‌ملی‌والیبال‌به‌تهران‌بعد از کسب‌سهمیه المپیک | ورود تیم ملی والیبال به تهران بعد از کسب سهمیه المپیک با استقبال معاون وزیر ورزش