اسلواکی

خلاصه بازی کرواسی 3 - اسلواکی 1
خلاصه بازی کرواسی 3 - اسلواکی 1 | خلاصه بازی کرواسی و اسلواکی در مرحله گروهی یورو 2020
گل سوم کرواسی به اسلواکی (پریشیچ)
گل سوم کرواسی به اسلواکی (پریشیچ) | گل سوم کرواسی به اسلواکی توسط پریشیچ در دقیقه 74
گل دوم کرواسی به اسلواکی (پتکوویچ)
گل دوم کرواسی به اسلواکی (پتکوویچ) | گل دوم کرواسی به اسلواکی توسط پتکوویچ در دقیقه 60
استادیوم های لیگ اسلواکی در فصل 20-2019
استادیوم های لیگ اسلواکی در فصل 20-2019 | نگاهی به استادیوم های لیگ اسلواکی در فصل 20-2019