اسلوبودان کواچ

کواچ؛ مربی بزرگی که ایران از دست داد(عکس)
سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران این روزها حسابی در قاره سبز می درخشد تا ما حسرت از دست رفتنش را بخوریم.