اسپارتاک مسکو

نایب قهرمانی اسپارتاک مسکو در لیگ ساحلی روسیه با گل‌های احمدزاده
نایب قهرمانی اسپارتاک مسکو در لیگ ساحلی روسیه با گل‌های احمدزاده | نایب قهرمانی اسپارتاک مسکو در لیگ برتر فوتبال ساحلی روسیه با گل های زیبای احمدزاده