اسکواش

ملی‌پوشان اسکواش ایران مشخص شدند
در پایان رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی اسکواش، نفرات برگزیده انتخاب شدند.
بدهی مالیاتی 750 میلیون تومانی فدراسیون اسکواش
فدراسیون اسکواش با بدهی مالیاتی زیادی مواجه شده است.