اسکی روی آب

عملکرد موفق ملی پوشان در بانکوک
در رقابت های اسکی روی آب قهرمانی آسیا ملی پوشان ایران در بانکوک با یک پنجمی و یک فینالیست عملکرد موفقی داشتند.
برترین‌های مسابقات اسکی روی آب مشخص شدند
برترین‌های مسابقات اسکی روی آب قهرمانی کشور در دو بخش آقایان و بانوان معرفی شدند.