اشتوتگارت

شانس و مقاوت جالب بازیکنان ویسبادن مقابل اشتوتگارت
شانس و مقاوت جالب بازیکنان ویسبادن مقابل اشتوتگارت | شانس و مقاوت جالب بازیکنان ویسبادن مقابل اشتوتگارت در بوندسلیگا 2
کلینزمن پیشنهاد مدیر عاملی اشتوتگارت را رد کرد
یورگن کلینزمن، اسطوره فوتبال آلمان، پیشنهاد باشگاه اشتوتگارت برای پذیرش مدیریت عامل این باشگاه را رد کرد و علت آن را فقدان انگیزه کافی در اشتوتگارت دانست.