اشلی کول

کاراگر: کول بهترین دفاع چپ دنیا بود
کاراگر: کول بهترین دفاع چپ دنیا بود | تحسین و تمجیدهای جیمی کاراگر از اشلی کول به بهانه اعلام بازنشستگی این بازیکن
زمان وحشت از آینده چلسی با لمپارد نرسیده
چلسی با هدایت فرانکی لمپارد نتوانسته شروعی مورد انتظار برای هوادارانش رقم بزند.