اصغر شرفی

خاطره تلخ پنالتی از دست رفته مقابل هنگ کنگ
یک بار دیگر قرعه بازی های ملی به شکلی بود که ایران در اولین بازی از رقابت های انتخابی جام جهانی کار خود را با هنگ کنگ استارت بزند.